Menu główne

Fundacja oraz Burmistrz zapraszają

Fundacja „Kocham Maków’ oraz Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki mają zaszczyt zaprosić na spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu „Super Samorząd”, którego  inicjatorami są Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Spotkanie odbędzie się o godzinie 13.00 23 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Maz. Celem jego jest poinformowanie mieszkańców  Makowa Maz. o wszczętych pracach dotyczących budowy dialogu między społeczeństwem a władzą oraz skuteczniejszym przepływie informacji na poziomie lokalnym w Naszym Mieście. Na spotkaniu przedstawiony i przedyskutowany zostanie również projekt zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalania „Systemu powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim”, którego projekt można przeczytać na stronie internetowej Fundacji oraz Urzędu Miejskiego.


Porządek spotkania:

1) Powitanie zaproszonych gości,
2) Prezentacja idei projektu Super Samorząd
3) Prezentacja zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia „Systemu powiadamiania mieszkańców o sprawach realizowanych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim”.
4) Dyskusja nad propozycją

Powrót na górę