Fundacja Kocham Maków -
Wydrukuj tę stronę

Zakończenie projektu

Wraz z końcem czerwca zakończył się realizowany przez Fundację „Kocham Maków” i firmę EURO GRANT w ramach POKL/7.2.1/2013 projekt „Młodzi-aktywni na drodze do zatrudnienia”. W czasie 15 miesięcy trwania projektu 40 uczestników projektu - 24 kobiety i 16 mężczyzn  w wieku 15-30 lat, którzy są mieszkańcami gmin Sypniewo i Szelków miało okazje skorzystać w czasie indywidualnych spotkań z pomocy wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych, psychologów i pośredników pracy. Uczestnicy Projektu brali udział w specjalnie dedykowanym im cyklu zajęć rozwijającym kompetencje miękkie.  W ramach projektu uczestnicy mogli także wziąć udział w jednym z pięciu  kursów umożliwiającym nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz 6 miesięcznym wysokopłatnym (ok. 1600 zł netto) stażu u pracodawcy, który stanowił często dla UP pierwsze doświadczenie zawodowe. Podstawowym założeniem projektu było osiągniecie efektu co najmniej 20% zatrudnienia wśród uczestników projektu. Ostatecznie Fundacja „Kocham Maków” i osiągnęła imponujący poziom efektywności na poziomie prawie 40% osób, które w czasie 3 miesięcy od zakończenia projektu znalazły pracę.
 

Kierownik Projektu "Młodzi-aktywni na drodze do zatrudnienia" Rafał Jaźwiński

- Uczestnicy projektu w większości dali się poznać jako osoby głodne wiedzy, szybko się uczące, a przede wszystkim zmotywowane do podniesienia swoich kwalifikacji i podjęcia zatrudnienia. Jak wszyscy dobrze wiemy na naszym lokalnym rynku pracy panuje duże bezrobocie co przekłada się na także na trudną sytuacje osób młodych, jeszcze niedoświadczonych a przez to mających trudniejszą sytuację by skutecznie wejść na rynek pracy. To, że aż 15 z 40 osób biorących udział w projekcie miesiąc po zakończeniu projektu znalazło prace traktujemy jako ogromny sukces Fundacji "Kocham Maków" ale przede wszystkim sukces tych młodych ludzi. Nasze działania oczywiście byłyby nieskuteczne gdyby nie pomoc wójtów gminy Szelków -  Macieja Grossmana i wójta gminy Sypniewo - Jarosława Napiórkowskiego oraz pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy w Szelkowie i Sypniewie, a także pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie.

Projekt "Młodzi-aktywni na drodze do zatrudnienia" oraz wiele spotkań z ludźmi i telefonów odbieranych od osób chcących wziąć udział w podobnym projekcie pokazało nam, że powinniśmy w przyszłości przygotowywać kolejne projekty zogniskowane właśnie na zmniejszenie skali bezrobocie tak w Makowie Maz., jak i całym powiecie makowskim.

Prezes Fundacji Kocham Maków Bartosz Packo

- Sukcesem jest to, że mogliśmy pomóc 40 osobom w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych. Projekt był bardzo efektywny. Zobowiązani byliśmy by na koniec projektu 8 osób znalazło zatrudnienie. Dzięki naszemu zaangażowaniu pracę znalazło 15 osób, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że projekt był potrzebny i przede wszystkim skuteczny. Dla fundacji realizacja tak dużego projektu - 15 miesięcy, 1,5mln złotych - była dużym wyzwaniem. Podołaliśmy. Nasza organizacja się rozwija i planujemy już kolejne inicjatywy w tym również projekty podobnego typu

.

Kocham Maków