Menu główne

Spotkanie członków Fundacji Kocham Maków

W sobotę 05.04.2014 odbyło się spotkanie członków Fundacji Kocham Maków. Podczas spotkania omówione zostały sprawy bieżące. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2013.

Omówiliśmy plany na rok 2014 i 2015. Wśród najpilniejszych kwestii znalazły się sprawy związane z:

· Wprowadzeniem zmian osobowych do statutu i KRS

· Zaproponowaniem nowych zapisów w statucie, w związku ze zmianą kompetencji poszczególnych organów

· Modernizacją strony internetowej

· Realizacją biegu masowego „Makowska Piętnastka” 15.06.2014

· Realizacją II Duathlonu   14.09.2014

Ożywiona dyskusja prowadzona była w związku z realizacją projektu „Młodzi – aktywni na drodze do zatrudnienia”. Omówiono kwestie organizacyjne, rekrutacyjne i finansowe związane z prawidłową realizacja przedsięwzięcia.

Powrót na górę