Menu główne

Fundacja Agencją Pośrednictwa Pracy

W grudniu 2015 r. Fundacja Kocham Maków otrzymała Certyfikat potwierdzający wpis do rejestrów podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia.

Jest to efekt naszych działań na rzecz zdobywania kompetencji zawodowych i promocji zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Dzięki projektom realizowanym na terenie powiatu makowskiego pomogliśmy 40 osobom zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Z tej grupy 15 osób znalazło nową pracę.

W roku 2016 chcemy jeszcze mocniej skoncentrować się na działalności pośrednictwa pracy, co ma szansę, w ramach skromnych możliwości Fundacji, przyczynić się do spadku bezrobocia w naszej małej ojczyźnie.

Powrót na górę