Menu główne

Organizacje pozarządowe w Makowie Mazowieckim.

Społeczeństwo Makowa jest coraz bardziej aktywne, czego dowodem jest znacząca liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Z wykazu zamieszczonego na stronie Starostwa Powiatowego wynika, że w mieście funkcjonuje ponad 30 różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji. 

Formy organizacyjne makowskich NGO:

- Stowarzyszenia rejestr KRS – 45%

- Terenowe Jednostki Organizacyjne (np.: TPD, PCK , ZHP, PZN itp.) – 36%

- Fundacje -10%

- Stowarzyszenia rejestr Starostwo Powiatowe -6%

- OSP – 3% 

W stowarzyszeniach dominują organizacje sportowe (9): uczniowskie, parafialne, biegowe, sportów siłowych itp. 

 Pięć stowarzyszeń powołanych w celu wspierania   placówek publicznych takich jak np.: Zespół Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (posiada status organizacji pożytku publicznego), szpital. Główne obszary działań to: sport, turystyka, rekreacja, nauka, kultura, ekologia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, pomoc społeczna i usługi socjalne.

Zdecydowana większość organizacji w szeroki sposób definiuje obszary swojej  działalności. Zjawisko to jest dość powszechne w kraju, jak tłumaczą  autorzy raportu Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce może być związane między innymi z  poszerzaniem możliwości pozyskiwania środków finansowych. Takie podejście zwykle wpływa na to, jakiego rodzaju projekty, na ile bliskie/dalekie swej misji, realizuje organizacja. Szerokie określanie pola działalności i misji organizacji nie jest samo w sobie złe, stanowi działanie zasadne i pragmatyczne w świetle skromnej sytuacji finansowej większości polskich organizacji pozarządowych..

W mieście działają cztery fundacje: „Kocham Maków”,  „O uśmiech dziecka”, „Edukacja  i Rozwój” oraz „Idealne Mazowsze” Najdłużej działającą jest Fundacja „O uśmiech dziecka” (1991 r.) Najmłodszą, bo zarejestrowaną w 2014 r., jest Fundacja „Idealne Mazowsze”, nieco starsza,  powstała w 2011 r. -  Fundacja „Kocham Maków”. 

Głównymi  obszarami zainteresowań fundacji są: edukacja, oświata i wychowanie, wspomaganie osób niepełnosprawnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, kultura, sztuka.

Zgodnie z trendem ogólnopolskim najwięcej organizacji pozarządowych powstaje w ostatnich latach. Najwięcej, jak wynika z udostępnionych publicznie dokumentów, powstało w latach 2011 -  2015.

Powrót na górę