Menu główne

Regulamin

I.        Biegowa Triada Powiatu Makowskiego

1.       Biegowa Triada Powiatu Makowskiego to cykl trzech imprez biegowych rozgrywanych na terenie Powiatu Makowskiego

2.       Biegi rozgrywane są na różnych dystansach według następującej kolejności

                                                               i.      Półmaraton Szelkowski - 21,097 km – 14.05.2016 – Szelków

                                                             ii.      Makowska Piętnastka – 15 km – 12.06.2016 – Maków Mazowiecki

                                                            iii.      Bieg Siedmiu Róż – 10 km – 09.10.2016 – Czerwonka

3.       Każdy bieg traktowany jest jako odrębne zawody i posiada odrębną klasyfikację

4.       Dla zawodników, którzy ukończą wszystkie trzy biegi przewidziana jest klasyfikacja – Biegowa Triada Powiatu Makowskiego

5.       W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie przez, co najmniej dwóch członków drużyny, wszystkich biegów wchodzących w skład cyklu.

6.       O kolejności zawodników decyduje suma czasów ze wszystkich trzech biegów

7.    Uczestnik zakwalifikowany do kategorii wiekowej podczas pierwszego biegu będzie w tej samej kategorii wiekowej klasyfikowany w kolejnych biegach

8.       Nagradzani będą zawodnicy i zawodniczki z pierwszych trzech miejsc w danej kategorii.

9.       Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu ostatniego biegu z cyklu.