Menu główne

Fundatorzy

Monika Grochowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w branży usług prawnych.

Rafał Jaźwiński – student i doktorant Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, w latach 2007-10 trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizator Pułtuskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych „ATENA”, uczestnik i organizator licznych konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz wydarzeń promujących postawy społeczno-obywatelskie m.in. z UNICEF, FOR i Fundacją im. Stefana Batorego.

Bartosz Packo – pracownik firmy doradczej Eurogrant. Zawodowo i społecznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jednostakami samorządu terytorialnego oraz podmitami gospodarczymi.

Zarząd Fundacji:

Bartosz Kamil Packo – Prezes Zarządu (j.w.)

Damian Gadomski – członek Zarządu – student IV rok na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek i wice-prezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. Doświadczenie zawodowe zbierał m.in. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pasjonat radia, niegdyś dziennikarz i prezenter radiowy, pomysłodawca i organizator internetowego radia w Makowie – MFM.

Anna Pawlik – członek Zarządu – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pełni funkcję egzaminatora sprawdzianu gimnazjalnego części humanistycznej. Jest propagatorką różnorodnych konkursów dla dzieci. Realizuje także edukację filmową i teatralną. Systematycznie gromadzi twórczość dziecięcą. Redaguje z uczniami gazetkę klasową. Od 6 lat zasiada w jury ogólnopolskich konkursów polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Co roku organizuje dla swoich wychowanków zielone szkoły oraz wycieczki jednodniowe i kilkudniowe. W szkole przygotowuje uroczystości i akademie. Należy do kilku komisji i zespołów zadaniowych. Była współorganizatorką cyklu miejskich i powiatowych konferencji na temat historii miasta oraz Konferencji Językowej Polonistów. Interesuje się zagadnieniami związanymi z regionem. Realizowała projekty edukacyjne związane z historią Makowa Mazowieckiego.

członek honorowy

Jerzy Andrzej Zelman – Wiceprezes Zarządu – społecznik, miłośnik kolarstwa. Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Sędzia honorowy Polskiego Związku Kolarskiego. Dwukrotnie odznaczony złotą odznaką za zasługi dla kolarstwa polskiego. Członek honorowy komisji Masters PZKol. Wiceprezes Makowskiego Klubu Kolarskiego. Twórca pierwszego w Polsce zimowego maratonu MTB. Impreza na stałe wpisała się w historię ogólnopolskich zawodów kolarskich. Organizator imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu makowskiego.