Menu główne

O Nas

Idea powołania Fundacji „Kocham Maków” zrodziła się z przekonania, że wiele ciekawych idei, pomysłów, które zaprezentowano w trakcie wyborów samorządowych 2010 r. jest godnych urzeczywistnienia, szczególnie w zakresie wypełnienia luki, która istnieje między obywatelem a organami władzy samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.

Inicjatorami powołania organizacji jest troje młodych ludzi: prawnik, specjalista ds. funduszy unijnych oraz animator kultury i propagator działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Akt notarialny, zawierający oświadczenie Fundatorów o ustanowieniu Fundacji „Kocham Maków”, został sporządzony dnia 25 marca 2011 r. Jednocześnie Fundatorzy nadali Statut Fundacji.

W działalność organizacji zaangażowało się już wiele osób, m.in.: nauczyciele, naukowcy, prawnicy, doświadczeni społecznicy, studenci i doktoranci, urzędnicy, emeryci. To grupa entuzjastów, gotowych do podejmowania nowych inicjatyw obywatelskich na rzecz miasta i powiatu, pragnących swą wiedzę i doświadczenie wykorzystać w działalności społecznej. Nasi członkowie i sympatycy wyróżniają się kreatywnością, bezinteresownością i determinacją w dążeniu do celu. W centrum naszego zainteresowania jest zmiana wizerunku miasta i poprawa życia jego mieszkańców, w szczególności: tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych członków społeczności zagrożonych wykluczeniem bądź marginalizacją.

Wizja: „Człowieku drogi świat jest wielki, większy od naszego doświadczenia. Zbudowany jest z garstki faktów i całego rozmiaru możliwości” (K. Čapek)

Ukazanie tego ogromnego potencjału to naczelna przesłanka naszej działalności.