Fundacja Kocham Maków -

MACOVIA CUP 2011 - regulamin

REGULAMIN
Turnieju Dzikich Drużyn – Macovia Cup 2011
Maków Mazowiecki, 17.09.2011 r., g. 10:00

1. ORGANIZATORZY
Organizatorzy: Fundacja „Kocham Maków”


2. MIEJSCE I TERMIN
Miejsce: Stadion Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 11
Data: 17.09.2011 r. (sobota)
Godzina:
9.00 - 9.30 – obligatoryjna rejestracja uczestników/potwierdzenie udziału w turnieju
10.00 – rozpoczęcie rozgrywek

3. UCZESTNICY
Warunkiem przyjęcia do turnieju jest uiszczenie do 14 września opłaty turniejowej 25 zł na drużynę oraz przesłanie listy imiennej zawodników uczestniczących w turnieju, która liczy nie więcej niż 11 osób. Lista jest wiążąca i nie może ulec zmianie podczas turnieju. W trakcie gry na boisku nie może być mniej niż 4 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zawodników mecz kończy się walkowerem, a wynik spotkania ustala sędzia prowadzący zawody. Dopuszcza się do turnieju zawodników od rocznika 2002 do 1992. Poszczególne drużyny zostaną przypisane do 4 poniższych kategorii wiekowych, a czynnikiem decydującym będzie wiek najstarszego członka drużyny:

trampkarze młodsi: 2001-2002
trampkarze starsi: 1999-2000
juniorzy młodsi: 1996-1998
juniorzy starsi: 1992-1995

Zawodnicy w obuwiu z metalowymi wkrętami nie zostaną dopuszczeni do gry. Dopuszcza się grę w ochraniaczach na golenie. Podczas przebywania na terenie Miejskiego Stadionu w Makowie Mazowieckim oprócz regulaminu turnieju obowiązuje również regulamin „Korzystania ze Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim".

4.ZASADY ROZGRYWEK
Rozgrywki typu liga w grupach (każdy z każdym) podczas których każda drużyna rozegra minimum trzy mecze.  Następnie najlepsze drużyny przystąpią do rywalizacji pucharowej. W finałowych spotkaniach (tj. pucharowych) wyłaniane są drużyny zajmujące 1, 2 , 3 i 4 miejsce.


5. KOLEJNOŚĆ W GRUPIE
O kolejności w tabeli decyduje:
1)    ilość zdobytych punktów;
2)    bezpośredni pojedynek przy dwóch zespołach - przy tym samym bilansie punktowym;
3)    przy 3 i więcej zespołach tzw. „mała tabela" - przy tym samym bilansie punktowym;
4)    różnica bramek;
5)    liczba zdobytych bramek.

6. CZAS GRY I WYMIAR BOISK
Czas gry jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn jednak nie krótszy niż 2x7 min. a mecze rozgrywane są na boisku o powierzchni 1/4 wymiarowego boiska do piłki nożnej.

7. SKŁAD DRUŻYN W TRAKCIE ZAWODÓW
Na boisku w bezpośredniej grze drużyna liczy 5 zawodników + bramkarz oraz maksymalnie 5 rezerwowych.

8. PRZEPISY GRY
Zawody prowadzić będzie sędzia. Będą obowiązywały przepisy gry zgodnie z zasadami PZPN i niżej wymienionymi uwagami:
1)    zmiany „hokejowe" w strefie zmian;
2)    rzuty wolne bezpośrednie i pośrednie - decyduje sędzia zawodów;
3)    odległość zawodnika 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry;
4)    auty boczne wybijane nogą z linii lub poza linią z miejsca opuszczenia piłki z boiska;
5)    rzut karny z odległości 9 metrów;
6)    kary za przewinienia i faule w decyzji sędziów zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną: żółta kartka dla zawodnika oznacza 1 min. kary dla zawodnika i drużyna przez 1 min. gra w osłabieniu (jeśli drużyna która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę zawodnik ukarany lub inny z tej drużyna wraca do gry), druga żółta kartka dla tego samego zawodnika wyklucza go z danego meczu a drużyna gra w osłabieniu 3 min. (gdy drużyna która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę wraca do gry w pełnym składzie), czerwona kartka za brutalny faul wyklucza zawodnika z meczu (drużyna gra w osłabieniu 5 min.) oraz stosowana jest obligatoryjnie wobec niego dodatkowa kara wykluczenia z następnego meczu;
7)    otrzymana czerwona kartka w meczu za niewłaściwe zachowanie wyklucza zawodnika z meczu (drużyna gra w osłabieniu 5 min.) oraz zawodnik ponosi dodatkowa karę nałożoną przez kolegium organizacyjne;
8)    w decyzji sędziego zawodów kara 1 minuty na zawodnika, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych, drużyna w tym okresie gra w osłabieniu (gdy drużyna, która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę wraca do gry w pełnym składzie);
9)    drużyna która odda „walkowerem" 3 mecze zostaje skreślona z listy rozgrywek.

10. INTERPRETACJA REGULAMINU
Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych zastrzega sobie kolegium organizacyjne w składzie podanym do wiadomości w dniu turnieju.

11. UWAGI KOŃCOWE
Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów w własnym zakresie. Wszystkich biorących udział w turnieju zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie we własnym zakresie do wglądu przed zawodami. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

Kocham Maków