Menu główne

Duathlon 2014 - regulamin

Regulamin Drugiego Makowskiego Duathlonu Maków Mazowiecki 14 września 2014

Cel.     
                  
- promocja miasta Maków Mazowiecki i powiatu makowskiego
- popularyzacja  form czynnego wypoczynku
- popularyzacja Duathlonu

Organizatorzy:

- Fundacja „Kocham Maków”
- Makowskie Stowarzyszenie Rowerzystów i Kolarzy
   
Współorganizatorzy

- Urząd Miasta Maków Mazowiecki
- Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Termin, dystanse i trasa

- Zawody odbędą się w dniu 14 września 2014 r (niedziela), na dystansie sprinterskim (5km bieg, ok. 22 km jazda rowerem szosowym -dopuszcza się do startu i inne rowery -  i 2,5km bieg)
- Start- godz. 12,00 – ul. Graniczna w Makowie Maz.- w odległości ok 350 metrów od biura zawodów usytuowanego w barze przy stacji paliwowej „Gozana” (Maków Maz. ul Mazowiecka 18, oznakowany wyjazd kierunek „OSTROŁĘKA”

Trasa biegowa „twarda” – nawierzchnia asfaltowa z nawrotem.
Pętla 5 km Start: Maków Maz. ul. Graniczna - Budzyno Bolki – nawrót przed wsią Budzyno Walędzięta – Maków –ul. Graniczna (strefa zmian).
Pętla 2,5 km: Maków Maz. ul. Graniczna (strefa zmian)-– Budzyno Bolki ( nawrót) – Maków Maz. ul. Graniczna – META- w miejscu startu.

Trasa rowerowa – jazda  po nawierzchni bitumiczno –asfaltowej, trasa lekko pofałdowana.

START: Maków ul. Graniczna – Jankowo – Janopole- Czerwonka – Dąbrówka - Krzyżewo Jurki (tu wjazd na drogę woj. „626”) -Ulaski – Maków Maz. ul.  Graniczna – Prosta (strefa zmian).
Punkty podawania napojów – strefa zmian
Posiłek regeneracyjny  - przysługuje wszystkim zawodnikom po zawodach w biurze zawodów - bar przy stacji paliwowej „Gozana”

Program zawodów:

godz. 8,00 – 11,20  -  rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych w biurze zawodów – bar przy stacji paliwowej „Gozana” Maków Maz. ul. Mazowiecka 18
godz. 11,00– 11,45 -  wprowadzanie rowerów do strefy zmian
godz. 11,50  - odprawa techniczna startujących w miejscu startu
godz. 12,00 -  Start
godz. 13,00 - 14,30 -  META
godz.14,30– 14,45 - wydawanie rowerów i zamknięcie trasy
godz.14,45 zakończenie zawodów wręczenie nagród, upominków przewidzianych regulaminem                         w miejscu zapisów.Warunki uczestnictwa:

- W II Makowskim Duathlonie mogą uczestniczyć zawodnicy z obszaru Polski oraz z zagranicy którzy ukończyli 16 lat, posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do uczestnictwa w tego typu imprezie lub po przekazaniu Organizatorowi stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dniu zawodów. (druk oświadczania przy regulaminie).
- W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
- Limit uczestników:   200   zawodników.
- Limit czasu dla dwóch pierwszych konkurencji wynosi 115 minut. Od godz. 13,55 trasa zostanie zamknięta dla rozpoczynających ostatnią konkurencję. Niedopuszczeni do kontynuowania konkurencji nie będą klasyfikowani.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników w przypadku większego zainteresowania imprezą
- Nie jest wymagana licencja triathlonowa
- Obowiązuje posiadanie sprawnego roweru
- W konkurencji kolarskiej uczestnicy muszą posiadać na głowach zapięte pełne kaski kolarskie.

Zapisy :
- za pomocą portalu elektronicznezapisy.pl
- e-mailem do dnia 7 września 2014 r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
- w dniu zawodów w biurze zawodów
- w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub;
- o terminie i kolejności zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego,
- wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
- w przypadku osiągnięcia limitu uczestników przyjmowanie zgłoszeń zostanie przerwane,
a na stronie kochammakow.pl pojawi się informacja o zakończeniu zapisów.
- opłata nie podlega zwrotowi później niż siedem dni przed datą rozpoczęcia zawodów

Opłata startowa:
- Do dania 7 września 2014 r. 30 złotych.
- Od dnia 7 września 2014 oraz dniu zawodów50 złotych
- Opłatę startową należy wpłacać na  konto  organizatora w banku BGŻ nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0207 5370 z dopiskiem startowe oraz nazwiskiem i imieniem zawodnika.
      
Kategorie wiekowe:
 
OPEN – wszyscy uczestnicy
Mężczyzn i Kobiet:
do 23 lat  M1 i K1
24-29 lat  M2 i K2
30–39 lat M3 i K3
40-49 lat  M4 i K4
50-59 lat M5 i k%
60 lat i powyżej. M6 i K6
- Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Ilość kategorii uzależniona od frekwencji uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii „w dół” w przypadku zgłoszenia w danej kategorii mniej niż pięciu) uczestników.

Nagrody :
- każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal
- wszyscy uczestnicy mają prawo do posiłku regeneracyjnego i napoju (po zawodach)
- trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma puchary i dyplomy (dyplomy uczestnictwa na żądanie zgłoszone przed startem),
- dla pozostałych przygotowano upominki – nagrody rzeczowe, które zostaną rozlosowane w czasie zakończenia imprezy.
- W przypadku  wprowadzenia i ustanowienia nagród za konkurencję „open”- nagrody nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

Postanowienia końcowe.
- zawody odbędą się bez względu na pogodę i panujące warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia na czas imprezy (od godz.11,30) opiekę medyczną.
Najbliższy szpital: Maków Mazowiecki ul. Witosa 2 tel. 297142400
- zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym – szczególnie w czasie konkurencji kolarskiej,
- w czasie zawodów wszystkich uczestników obowiązuje ruch prawostronny
- rozgrzewkę można przeprowadzać na ulicach sąsiadujących z ul. Graniczną.
- rozgrzewkę kolarską dopuszcza się na trasie 626 – na osobistą odpowiedzialność uczestników,
- w czasie zawodów rejon startu i mety, strefa zmiany oraz wszystkie skrzyżowania równorzędne bądź podporządkowane zabezpieczone będą przez funkcjonariuszy policji lub  odpowiednio oznakowanych strażników firmy ochroniarskiej i członków MSRiK
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
- odbiór nagród może nastąpić wyłącznie w czasie ceremonii zakończenia imprezy, upominki nie odebrane po wylosowaniu trafią ponownie do puli,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.
- z ramienia organizatora Fundacji „Kocham Maków” odpowiedzialnym za przebieg imprezy jest Bartosz Packo, tel. 509 333 522, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Konto wpisowego
Fundacja Kocham Maków
ul. Kopernika 11/35
06-200 Maków Mazowiecki
KRS:0000386079
Nr konta:
BGŻ:89 2030 0045 1110 0000 0207 5370    

 

.............................................................................................................