Menu główne

Biegowa Triada

Na terenie powiatu makowskiego organizowane są trzy biegi długodystansowe o charakterze masowym. Ponieważ jako organizatorzy znamy i przyjaźnimy się postanowiliśmy połączyć nasze imprezy w jeden cykl – Biegową Triadę Powiatu Makowskiego. Każdy z biegów posiada odrębną klasyfikację i regulamin ale suma czasów z poszczególnych zawodów stworzy klasyfikacje dodatkową.